BUEDAMMENE

Setninger med ordet buedammene


Demningen er en av de største buedammene i Asia, med sin høyde på 168 meter.