BUTTMANN

Setninger med ordet buttmann


Mellom Pacelli og Buttmann står sostituto Alfredo Ottaviani.
Mellom Pacelli og Buttmann står sostituto Alfredo Ottaviani).
Buttmann tok rettsvitenskap og statsvitenskap ved Universitetet i München.
Riksdagsmedlemmene Dr. Frick og Dr. Buttmann og Bystyremedlem rapporterte om partiets parlamentariske virksomhet.
Buttmann satt i den nasjonalsosialistiske riksdagen i 2. (fra 12. november 1933) og 3. valgperiode (fra 29. mars 1936).
Monsignore Ludwig Kaas, visekansler Franz von Papen, understatssekretær Giuseppe Pizzardo, Pacelli og ambassadør Rudolf Buttmann.
Rudolf Buttmann (født 4. juli 1885 i Marktbreit, død 25. januar 1947 i Stockdorf) er et tidlig medlem av det tyske nasjonalsosialistiske partiet, NSDAP.
Monsignore Ludwig Kaas, visekansler Franz von Papen, understatssekretær Giuseppe Pizzardo, kardinalstatssekretær Eugenio Pacelli og ambassadør Rudolf Buttmann.
Monsignor Ludwig Kaas, Tysklands visekansler Franz von Papen, erkebiskop Pizzardo, kardinalstatssekretær Eugenio Pacelli, Alfredo Ottaviani og riksminister Rudolf Buttmann.
I 1816 begynte han ved Universitetet i Berlin, der han fulgte Friedrich Schleiermacher, Karl Wilhelm Ferdinand Solger, Friedrich August Wolf, Philipp Buttmann og August Boeckh.