CALLIPRINOS

Setninger med ordet calliprinos


Den vokser rundt hele Middelhavet, men den storvokste formen i øst skilles av og til ut som en egen art, Quercus calliprinos.