CHAING

Setninger med ordet chaing


I alt vil 12 demninger ha en samlet kapasitet på 22800 MW, litt mer enn totalytelsen av De tre kløfters demning i hovedelva Chaing Jiang med sine 22300 MW.