CINV

Setninger med ordet cinv


Aprepitant er produsert av Merck & Co under merkenavnet Emend for forebygging av akutt og forsinket kjemoterapi-indusert kvalme og brekninger (CINV).