CLOSTERA

Setninger med ordet clostera


Clostera anastomosis er en sommerfugl som tilhører familien tannspinnere (Notodontidae).
Den ligner rødflekkstjertspinner (Clostera curtula), men flekken i vingespissen er ikke rødaktig.
Dvergstjertspinner (Clostera pigra) er en sommerfugl som tilhører familien tannspinnere (Notodontidae).
Rødflekkstjertspinner (Clostera curtula) er en sommerfugl som tilhører familien tannspinnere (Notodontidae).
Svartflekkstjertspinner (Clostera anachoreta) er en sommerfugl som tilhører familien tannspinnere (Notodontidae).
Den skiller seg fra de andre norske stjertspinnerne (slekten Clostera) på at forvingenes spiss ikke er tydelig mørkere enn resten av vingen.
Den skiller seg fra de andre nordiske medlemmene i slekten stjertspinnere (Clostera) på at forvingespissen har samme farge som resten av vingen.
Man finner ofte denne artens larver sammen med larvene til andre tannspinnere, særlig stjertspinnere (Clostera spp.) og gaffelstjerter (Dicranurini).