COCCHUS

Setninger med ordet cocchus


Cochenillelus (Dactylopius cocchus) er en art i familien Dactylopiidae som hører til blant skjoldlusene.