COMEDIA

Setninger med ordet comedia


CoMedia s.
Med sikkerhet vet man at det eksisterte i det 13. århundre, og Dante omtaler det i inferno i la divina comedia.
Han ble også en pioner innenfor dramatikken da han skrev Tobie Comedia (1550), det første virkelige drama i Sverige.
Teatret reåpnet 3. september 1939 med Eigil Beck og AS Comedia som ny eier, ny ledelse og oppsetningen Whole Town med Hauk Aabel.
Selv om Boccaccio var utilfreds med sin tilbakekomst til Firenze, fortsatte han sitt arbeid og ferdiggjorde i 1341 Comedia delle ninfe fiorentine (også kjent som Ameto), en blanding av prosa og poesi.
Hun studerte videre hos blant annet Jan Lee Strasbourg (Acter Studio i New York) Mamadou Dioume (Peter Brooks Company), Rodrigo Malbran (Jaques Lecoq Intrnational School) og i Comedia del Arter, samt ved Odin Teatret i Danmark.
Antagelig fortsatte det romerske komedieteateret i Italia og deler av Europa, og selv om dokumentasjonen er svak er det indikasjoner på at det i senmiddelalderen var sceneframførelser, comedia erudita (lærd komedie), ved katedralskoler og universiteter.
Franskmannen Jean Baptiste Poqeulin, bedre kjent som Moliere, reiste på 1600-tallet rundt i Frankrike med sin teatertropp før han slo igjennom i Paris og satte opp egne skuespill basert på tradisjonen fra comedia dell'Artens persongalleri kombinert med forfinet fransk komedie.
Komedien består av 16 akter og har også noen strofer med akrostikonske vers (der begynnelsesbokstavene eller sluttbokstavene i hver linje danner et nytt ord eller en setning) som «el bachiller Fernando de Rojas acabó la Comedia de Calisto y Melibea e fue nascido en la Puebla de Montalbán», som betyr «akademikeren Fernando de Rojas avsluttet Komedien om Calisto og Melibea og ble født i byen Montalbán».