CONCEPTIO

Setninger med ordet conceptio


Opprinnelig har Maria budskapsdag blitt feiret 25. mars, som er 274 dager før jul, jevnfør det gamle navnet Conceptio Christi.
I 2019 viste de konseptbilen 45 som en feiring av den første Hyundai Pony Coupe Conceptio som ble bilens første da den kom 45 år tidligere, i 1975 altså.
Immaculata conceptio) er også kjent som Maria unnfangelsesdag og vår frue ventedør og refererer til datoen 8. desember som er avmerket på primstaven som et kronet hode, en bok, fiskenot eller en Mariafigur.