CONCILIATOR

Setninger med ordet conciliator


Han er spesielt kjent for å ha skrevet Conciliator Differentiarum, quœ inter Philosophos et Medicos Versantur.
Baker var kjent for sine diplomatiske evner, og ble derfor kalt The Great Conciliator, «den store megleren», i sin tid i Senatet.