CR I

Setninger med ordet cr i


Cr I) som begynner å bli ioniserte.