CUCULLINA

Setninger med ordet cucullina


Ptilodon cucullina er en sommerfugl som tilhører familien tannspinnere (Notodontidae).