CUORE

Setninger med ordet cuore


Fa la nanna sul mio cuore.
Fa la nanna sul mio cuore, dolce amor, dolce amor.
Sacro Cuore er en katolsk kirke dedisert jomfru Maria.
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù og som ble kjent som moder Gertrude.
Fanfani tok eksamen i økonomi i 1930 ved Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano.
I 1786 ble Il burbero di buon cuore og Una cosa rara med tekst av Lorenzo da Ponte uroppført.
Han promomerte i kanonisk rett og sivilrett ved Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano.
Pellegrino fikk i oppdrag å male fresker i Basilica di Sant'Eustachio og Nostra Signora del Sacro Cuore, begge i Roma.
Det er to universiteter i byen Università Cattolica del Sacro Cuore og Politecnico di Milano (Milanos polytekniske universitetet).
Furno ble kreert til kardinal i 1994, med Sacro Cuore di Cristo Re som tittelkirke; han opterte senere for Sant'Onofrio al Gianicolo.
Etter magistregradsavslutning i 1975 tok han doktorgraden i maltetisk litteratur ved Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano i Italia.
Statlige anerkjennelse som universitet ble gitt den 2. oktober 1925, og fra da av har universitetet båret navnet Università Cattolica del Sacro Cuore.
Fra 1974 til 1984 var han kapellan ved det medisinske fakultet i Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) i Roma, fra 1984 ble han hovedansvarlig for feltet bioetikk.
Fra 1985 til 2006 var han dessuten rektor for senteret for bioetikk ved Università Cattolica del Sacro Cuore, og fra 1998 til 2005 direktør for universitetets sentrum for internasjonale samarbeid.
Han virket som professor ved universitetet i Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore i Piacenza, Institut national agronomique de Tunisie (INAT) i Tunis og universitetet i Modena og Reggio Emilia.
Det var den samme pave som valgte dens navn; hans mening var å knytte an til det medisinske fakultet på Pineta Sacchietti som det ligger tett ved, del av det Milano-baserte katolske universitet Università Cattolica del Sacro Cuore.
Han begynte med treskulpturer mens han gjorde militærtjeneste i Veneto i 1928; senere, etter et kort opphold i Paris, flyttet han til Milano hvor arkitekten Giovanni Muzio gav ham et oppdrag med å utsmykke kapellet i den katolske kirken, Università Cattolica del Sacro Cuore (1931–1932).