DÅRSKAP

Setninger med ordet dårskap


Å fornekte pavens ufeilbarlighet er forbrytersk dårskap.
McGuire har blitt plassert der på grunn av sin dårskap, og Hackett for sin alkoholisme.
Ate (gresk: ἄτη) er i henhold til gresk mytologi en gudinne for ulykke, selvbedrag, og dårskap.
Skjemteeventyrene gjør narr av menneskelig dårskap og/eller svakheter akkurat som i norske skjemteeventyr.
Da ble jeg beroliget, jeg bør nok skrive en artikkel eller to og patruljere litt for å bøte på min dårskap.
Et hyppig resonnement er at bokens budskap vil fremstå som naiv dårskap for de som regnes som vise i denne verden.
Lyfing av Worcester klagde på Sveins dårskap i henhold til abbedissen og som Svein levde med i et års tid mens han håpet på at kirken ville tilgi ham.
En lederartikkel i New York Times sa at «I Will Rogers i dårskap viderefører en tradisjon fra Aristofanes, og er ikke uverdig».«Give A Thought To Will».
Forræderi hadde også vært grunnene for Gavestons henrettelse; troen var at disse menn hadde forledet kongen framfor at kongen selv hadde vært skyldig i dårskap.
Det er mye bedre å ha et pent minne om ekstravaganse som stirrer oss i ansiktet, enn et minne om dårskap, med halvferdig, eller til og med dårlig avsluttet arbeid.
I og Dareios II i midten av det 5. århundret f.Kr. skrev Herodotos at «[perserne] ikke hadde gudebilder, ingen templer eller altere, og regnet bruken av dem som dårskap.
Hun lagde dokumentarfilmer, narrative spillefilmer, galleriinstallasjoner og adaptasjoner av kjente verk (som Marcel Prousts La captive og Joseph Conrads Almayers dårskap).
Han ble ført på villspor av din forfengelighet – og innbilskhet, og han var så i troen på at han var svak nok til å være skyldig – av indiskresjoner og dårskap – det er alt….
Boka er et satirisk og moraliserende diktverk som framstiller menneskenes dårskap, og den kan sammenlignes med Erasmus av Rotterdams Encomium morae og Dantes Divina Commedia.
I løpet av 1992 spilte Mantler inn et nytt album, med tittelen Dårskap å Se Alt Dette, utgitt av ECM Records i mars 1993, der Balanescu strykekvartetten pluss andre instrumentalister bidrar.
Den utløsende årsak til hans eksil er en hendelse som ikke er beskrevet i detalj, men som skjedde i Blackrock og involverte en gruppe nonner og Sealink Ferry, og må ha vært utløst av hans dårskap.
Konklusjonen av den første offensiven kunne beskrives som «en grusom dårskap» for Conrad som hadde sløst bort 89000 soldater alene i den tredje arméen som bare kunne ha tretti tusen som erstatning for tapene.
Satire var opprinnelig en type folkelige, dramatiske festspill, såkalte satyrspill, i oldtiden, men ble etter hvert en diktsjanger som skulle vise menneskenes dårskap og laster i privatlivet og offentligheten.
Morgan spilte Ted Crilly, som hadde havnet der på grunn av økonomiske misligheter, Ardal O'Hanlon spilte Dougal McGuire som var der for sin uendelige dårskap, og Frank Kelly spilte den vellystige og alkoholiserte Jack Hackett.
Til dette område hører Narrenbeschweerung (1512; nytt opplag1879), Derschelmen Zunfft (1512; nytt opplag 1890) og Die Geuchmatt (1519, nytt opplag 1896), hvilket sistnevnte dikt skildrer de kunster kvinnene benytter seg av for å lokke mennene til dårskap.
Den historiske romanen Gravlunden i Praha (2010) handlet om en profesjonell forfalskner fra Piemonte og omhandlet blant annet fordommer, hat og antisemittisme på slutten av 1800-tallet.nrk.no Falskneri, jødehat og dårskap "Gravlunden i Praha" anmeldt av Leif Ekle 27.06.2011 Hans siste roman Det som tåler dagens lys (2015) er en satire over mediesamfunnet og opinionsmanipulering.