DØDBALLEKSPERTER

Setninger med ordet dødballeksperter


Han ble lenge regnet som en av datidens fremste dødballeksperter, med presisjon og finesse.