DØDSÅRSAKENE

Setninger med ordet dødsårsakene


Dødsårsakene var imidlertid per 2014 ikke endelig kartlagt.
De hyppigste dødsårsakene er pusteproblemer og hjertesvikt.
Hjerte- og karsykdommer og kreft er de viktigste dødsårsakene.
Fedme er en av de viktigste forebyggbare dødsårsakene i verden.
De viktigste dødsårsakene er relatert til mennesket, som jakt, ulovlig jakt og påkjørsler.
Jeg har nå ved å redigere på Wikidata, fjernet dødsårsakene fra infoboksen til president Garfield.
De viktigste dødsårsakene oppgis å være giktfeber, hjertesykdommer, bronkitt, emfysem, astma, stivkrampe og tuberkulose.
Andre igjen fokuserer på Durkheims empiri, og viser til at katolikker og protestanter kategoriserte dødsårsakene forskjellig.
I april 2020 var Covid-19 vanligere dødsårsak enn diabetes og trafikkulykker, og var blant de hyppigste dødsårsakene i verden.
Lungebetennelse og dehydrering er de hyppigste umiddelbare dødsårsakene, mens kreft er en mindre hyppig dødsårsak, sammenlignet med den generelle befolkningen.