DAGTILBUD

Setninger med ordet dagtilbud


Kommunen driver dagtilbud for eldre så vel som fritidsklubb for barn og ungdom.
Gateakademiet er et kommunalt dagtilbud for unge mellom 16 og 25 år i Kristiansand.
Haukeliekspressen ble da den første ekspressruta i landet med både natt- og dagtilbud.
Det samme gjaldt for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kunne ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud var stengt.
I tidlig fase kan et dagtilbud være hensiktsmessig, særlig dersom ektefellen og familien har mulighet til å ha pasienten hjemme deler av tiden.
I tidsperioden 2001-2004 ble det gjennomført et prosjekt med dagtilbud på gård for demente i regi av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens.
Med døgntilbud, dagtilbud, poliklinikk og akutt-team er disse sentrene statlige klinikker som samarbeider nært med kommunene i sine respektive områder.
På området Barn & unge arbeider man primært med barn og unge som er i en sosialt utsatt situasjon, men i stigende grad også med barn i almene dagtilbud.
Etter et sykehusopphold, kan pasienten få hjelp av det tilgjengelige støtteapparatet, som å benytte ulike dagtilbud som besøkssentre og tilrettelagte arbeidstiltak, og besøk fra ambulante team.
Ved regjeringsrokaden 9. august 2013 endredes navnet tilbake til Undervisningsministeriet og samtidig ble det overført saksansvar for dagtilbud og private pasningsordninger for barn inntil skolestart til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.
I 2007 ble det gjennomført et forprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Vestfold, bygdeutviklingsmidler, og Nasjonalt kompetansesenter for demens hvor målet var å utarbeide en modell for dagtilbud med overnattingsmulighet for hjemmeboende personer med demens i tidlig fase av sykdomsutviklingen.
I forbindelse med navneskiftet i 2013 overførtes saksansvaret for dagtilbud til barn i førskolealderen (0-6 år) fra det tidligere Børne- og Undervisningsministeriet, nå Undervisningsministeriet, samt saker vedrørende sosialøkonomiske virksomheter fra Erhvervs- og Vækstministeriet til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.