DALÉNLANTERNE

Setninger med ordet dalénlanterne


Fyret var utstyrt med Dalénlanterne og -brenner som ga ett hvitt lysglimt vedvarende i ett sekund hvert femte sekund.