DALSVEIEN

Setninger med ordet dalsveien


Den går fra Holmenveien til Dalsveien.
Det er en kort blindvei på vestsiden av Dalsveien.
Dalsveien (2, 3, 5, 6Postens adressesøk) er en vei i Hønefoss.
Den går som en fortsettelse av Holmenveiens veiløp fra krysset ved Dalsveien.
Den er en blindvei på østsiden av Dalsveien litt nord for krysset med Bernhard Herres vei.
Dalsveien (1-61, 6-82) er en vei som går fra Smestad til Slemdal i bydel Vestre Aker i Oslo.
Den tar av fra Dalsveien og bukter seg sørover gjennom Brennaområdet før den ender i en snuplass.
Den går som blindvei vestover fra Frognerseterveien og har gangveiforbindelse videre til Dalsveien.
Smestad brannstasjon (Stasjon 2) ligger i Dalsveien 1 og er en kombinert brann- og ambulansestasjon.
Etter Dalsveien går veien mot sørvest og deretter sør og ender i en snuplass med bom på motsatt side.
Smestadtunnelen er en veitunnel med to løp på Ring 3 (riksvei 150) mellom Dalsveien og Monolitveien i Oslo.
Man begynte først med strekningen fra Dalsveien i retning Smestadkrysset, noe som medførte omdirigering av trafikken via Heggeliveien og Sørkedalsveien.
Den går vestover fra Dalsveien til Makrellbekken t-banestasjon, der veiløpet deler seg i to og fortsetter i nordlig retning som Arnebråtveien og Jensmessveien.
Den går sørøstover fra Dalsveien ved siden av Smestad brannstasjon, følger Viggo Hansteens vei parallelt et stykke (her møter veien også Grimelundshaugens nedre del som sykkelvei) og går nordover og nesten tilbake til Dalsveien før den ender som blindvei.