DAMPSKIPETS

Setninger med ordet dampskipets


Dampskipets ankomst og avreise er ofte viet plass i Christiania-litteraturen.
I seilskipets dager ble vanlige båter brukt til å landsette tropper, men i forbindelse med dampskipets inntog, ble det utviklet mindre spesialfartøy til dette formålet.
Da FSF fikk overlevert dampskipets erstatning i langrutene på Nordfjord i 1963, måtte til overmål også dette døpes «Nordfjord I», fordi da utgamle «Nordfjord» fortsatt eksisterte som fraktefartøy.