DATABASETABELL

Setninger med ordet databasetabell


DELETE er et SQL-uttrykk som sletter rader fra en databasetabell.
Lag en databasetabell som inneholder verdiene for en eller flere typer fakta.
UPDATE er et SQL-uttrykk som brukes til redigering av verdier i en databasetabell.
I en databasetabell vil hver rad typisk representere en forekomst av entitetstypen (f.eks at hver rad representerer én kunde av entitetstypen kunde).
Grunnen til at sider finnes der er at relasjonen mellom artiklene og de respektive items ble laget innen dette også ble registrert i en spesiell databasetabell.