DATAUNDERVISNING

Setninger med ordet dataundervisning


Skolen tilbyr dessuten dataundervisning, botrening og kroppsøving.
Det gis arbeidstrening innen produksjon, montering, lagerarbeid og distribusjon, samt språkopplæring, lese- og skrivetrening, dataundervisning, kontorpraksis, kantinevirksomhet og praktisk IT.