DEKAHYDRAT

Setninger med ordet dekahydrat


Natriumsulfat dekahydrat kan benyttes til å lagre energi i solceller.
Vannfri natriumkarbonat, også kalt kalsinert soda, er et hvitt pulver og det viktigste hydratet, natriumkarbonat dekahydrat, også kalt krystallsoda, Na2CO3·10H2O, bygger transparente ufargede krystaller.