DELMÅL

Setninger med ordet delmål


Delmål 2 er justert.
De består av 17 hovedmål og 169 delmål.
Spillmiljøet hadde flere læremessige delmål.
Se delmål og diskusjonssiden om du ønsker å bidra.
Et mål kan gjerne brytes ned i delmål, eller milepæler.
For å oppnå dette har de et delmål om å holde inflasjonen lav og stabil.
Den overordnede intensjonen kan brytes ned i delmål, men tilhørende planer.
Hvert av selskapets delmål har et knippe indikatorer til å vurdere måloppnåelse.
Underprosjekter er tematisk arbeid med et emne som er definert med mål og delmål.
Tusenårsmålene består av åtte mål med 18 delmål og 48 indikatorer, som gjør målene målbare.
I motsetning til tusenårsmålene som lett kunne oppsummeres og huskes, er det nå 17 nye mål og 169 delmål.
Galaksekommandøren identifiserer umiddelbart skurken og sener Blasternaut ut på et oppdrag med fire delmål.
Det er ikke konkretiserte delmål men hva som er aktuelle ting å gripe fatt i og som er større enn ett eller to bilder.
Det er en grei og inspirerende oversikt over mål, delmål, deltagere, ressurser og milepæler i ulike kvalitetsoffensiver.
Bondehæren hadde som delmål også å bekjempe adelen, som ikke hadde beskyttet dem, og i 1478 var det første store bondeopprøret i Kärnten.
Amazon Grimstad rykket ned med 15 poeng etter at de fikk ett poengs trekk etter at de ikke nådde sine delmål i NFFs økonimiske handlingsplan.
Tenkemåten skal gjøre det lettere å planlegge større og eller langsiktige prosesser, der en gjerne deler disse opp i mindre deler, med egne delmål.
Å produsere mer flytende tale kan være ett mål, men i så fall som et delmål for å oppnå mer effektiv kommunikasjon og i siste instans større autonomi.
Obama tok opp flere tråder fra denne talen, og kom med en, for presidentkandidater, heller detaljert beskrivelse av sine mål og delmål hvis han blir valgt.
De politiske partiene har imidlertid ulike meninger om hvilke delmål og virkemidler som best bidrar til å redusere fattigdom og fremme menneskerettigheter.
Målet er konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå, med forskerutdanning og internasjonalt samarbeid som viktige delmål».
Dersom coacheen er i en prosess vil virkeligheten bestå av en analyse av hvor mange delmål som er oppnådd, trinn som er fullført, eller hvor langt prosessen er kommet.
Flere tyske offensiver hadde byens erobring som delmål, særlig slaget ved Somme (1916) og slaget ved Amiens (1918) som innledet den avsluttende Hundredagers-offensiven.
Utkastene ble lagt frem og presentert høsten 2014, som resulterte i en synteserapport fra FNs generalsekretær Ban Ki-moon i desember 2014, der 17 mål og 169 delmål ble presentert.
Da artikler representerer delmål for skribentene, og da disse kan ha forskjellig definisjon av disse delmålene, vil det i artiklene oppstå småkonflikter mellom skribenter som søker å nå forskjellige delmål.
Blant annet har NASAs «Vision for Space Exploration» et delmål om å komme tilbake til månen rundt 2020, og i årene etter å etablere en permanent base – en plan som forøvrig ble slått fast av USAs tidligere president George W. Bush.