DERIVATENE

Setninger med ordet derivatene


De mer stabile derivatene inneholder to arylgrupper.
De giftige Ergoline derivatene finnes i ergot-baserte legemidler (som for eksempel metylergometrin, ergotamin eller tidligere, ergotoxine).
Andre store industrietableringer var Odda Smelteverk, som i 1906 startet produksjon av kalsiumkarbid og derivatene kalsiumcyanamid, dicyandiamid og hydrogencyanamid.
Innenfor medisin beskriver begrepet opiat de narkotiske akaloidene som finnes i opiumsvalmuen, samt derivatene av disse alkaloidene."Opiate – Definitions from Dictionary.com".
Andre store industrietableringer utover på 1900-tallet var var blant andre Odda Smelteverk, som i 1906 startet produksjon av kalsiumkarbid og derivatene kalsiumcyanamid, dicyandiamid og hydrogencyanamid.
Pakkesystemet benyttes i dag av Fedora og Red Hat Enterprise Linux, og har etter hvert blitt tatt i bruk av flere Linuxdistribusjoner, som for eksempel SUSE Linux, OpenMandriva Lx og de mange derivatene av Red Hat Enterprise Linux og Fedora.