DOKTORAVHANDLINGENE

Setninger med ordet doktoravhandlingene


Whitehead overvåket doktoravhandlingene til Bertrand Russell og Willard Van Orman Quine, og således påvirket logikk og bortimot all senere analytisk filosofi.