DORYLOMORPHA

Setninger med ordet dorylomorpha


De blir plassert i gruppen Dorylomorpha, som omfatter ulike grupper av hærmaur, og det er sannsynlig at også disse har et lignende levesett.
Ingenting er kjent om disse maurenes levevis, men de plasseres i gruppen Dorylomorpha, der de fleste av de andre gruppene er hærmaur, det er dermed sannsynlig at også disse har et slikt levevis.