DRAMAKLASSENE

Setninger med ordet dramaklassene


Dette hadde sammenheng med at dans- og dramaklassene ble flyttet til Bjørnholt videregående skole året før.