DREKKE

Setninger med ordet drekke


Kjøre, sønge, skrive, drekke, springe (altså uten apokope).Et annet særtrekk er den markerte monoftongiseringa.