DRIVSTOFFKVALITET

Setninger med ordet drivstoffkvalitet


Dersom man oppgraderer gassen ved å rense den for CO2 samt komprimere den, kan den oppnå drivstoffkvalitet og anvendes til drift av skip, kjøretøyer etc., eller leveres inn på et rørgassnett.