DRYMONIA

Setninger med ordet drymonia


Drymonia obliterata er en sommerfugl som tilhører familien tannspinnere (Notodontidae).
Mørk eiketannspinner (Drymonia dodonaea) er en sommerfugl som tilhører familien tannspinnere (Notodontidae).
Lys eiketannspinner (Drymonia ruficornis) er en sommerfugl som tilhører familien tannspinnere (Notodontidae).
Larvene lever på planteslektene Conostegia (Melastomataceae), Drymonia (Gesneriaceae) og Vochysia (Vochysiaceae).
Den ligner på slektningen mørk eiketannspinner (Drymonia dodonaea), men kan skilles fra denne på at vingenes grunnfarge er litt lysere og tverrbåndene tydeligere.
Den ligner sterkt på den beslektede arten lys eiketannspinner (Drymonia ruficornis), men den mørke eiketannspinnerens vinger er litt mørkere og tverrbåndene er mindre tydelige.
Det har vist seg at hunner av grå ospetannspinner, klekt i fangenskap, også tiltrekker seg hanner av lys eiketannspinner (Drymonia ruficornis), så det er sannsynlig at feromonene er like for de to artene.