DYREEVENTYR

Setninger med ordet dyreeventyr


Fra norsk tradisjon kjennes 61 ulike dyreeventyr i til sammen 432 varianter.
Det er ellers et alminnelig trekk ved såkalte dyreeventyr at dyrene kan snakke.
Dyreeventyr er gjerne fortellinger om dyr som snakker og oppfører seg som mennesker.
Dyreeventyr er vanligvis korte fortellinger der dyr tenker og handler som mennesker.
Dyreeventyr er en sann internasjonal sjanger som kjennes fra alle kulturer og språkområder.
Dyreeventyr er de mest populære eventyrene på norsk, og mange er kjent i et stort antall varianter.
I afrikansk fortellertradisjon er det dyreeventyr som dominerer, men de har også mange under- og skjemteevnetyr.
Forfatterskapet var preget av hans tilknytning til gårdsdrift, og inspirert av klassiske antropomorfe dyreeventyr som Det suser i sivet og Jungelboken.
Æsop og de romerske dikterne Phaedrus og Avianus kom inn i lesebøkene fra middelalderen av, og kan ha gått derfra over i muntlig tradisjon eller påvirka eksisterende dyreeventyr.