EAF

Setninger med ordet eaf


EAF commander Genl.
I dag utgjør F-16 ryggraden i EAF.
Mirage 2000 er det andre moderne avskjæringsflyet brukt av EAF.
EAF gjennomgikk en kraftig vekst i nye baser for å forsterke forsvarsevnen.
EAF har mottatt 35 AH-64A Apache angrepshelikoptre som senere er oppgradert til AH-64D.
I 1982 tok EAF i bruk F-16, opprinnelig 220 med etterbestillinger for å erstatte tapte fly.
EAF ble stadig behandlet som del av RAF, mens det andre ganger opprettholdt en nøytralitetspolitikk.
Sent på 1990-tallet satte flyvåpenledelsen opp et moderniseringsprogram for EAF inn i det 21. århundre.
EAF (flyene og pilottrening) anses for å være det sterke flyvåpenet i Afrika og blant de sterkeste i Midtøsten.
I løpet av de siste fire dagene av konflikten gjennomførte EAF kun 150 flygninger, eller sortier, mot israelske enheter i Sinai.
Det egyptiske luftforsvaret (Egyptian Air Force, EAF) er den delen av de væpnede styrkene som har ansvar for å forsvare og sikre Egypts luftterritorium.
På midten av 1960-tallet var britiske fly fullstendig erstattet av sovjetisk materiell, og Sovjetunionen ble hovedleverandør til EAF og flere andre arabiske stater.
Sverigedemokraterna har hatt en løs forbindelse til Den europeiske alliansen for frihet (EAF), som kun tillater individuelt medlemskap, og som ikke har klart å danne noen gruppe i Europaparlamentet.