EIENDOMSINFORMASJON

Setninger med ordet eiendomsinformasjon


Selskapet er en av Statens kartverks forhandlere av digitale produkter, kart og eiendomsinformasjon.
Kartverkets oppgave er å ivareta Norges behov for kartinformasjon, som kartserier og eiendomsinformasjon.
Kartverket er statens fagmyndighet innen kart, geodata og offentlig eiendomsinformasjon, og er også landets tinglysingsmyndighet.
Søksmålet er tatt ut av selskapet Norsk Eiendomsinformasjon AS (NE) som er et statlig selskap eid av Nærings- og Handelsdepartementet (NHD).
Eiendomsregisteret, forkortet EDR, ble drevet av Norsk eiendomsinformasjon, et statlig aksjeselskap som dermed hadde monopol på formidling av disse dataene.
Opplysningsvesenets fond eier 14 150 eiendommerNorsk eiendomsinformasjon (www.infoland.no), fordelt på 671 forvaltningsenheter, hvor skog kun er en del av arealene.
Norkart leverer tjenester til alle bransjer som har behov for oppdatert eiendomsinformasjon, og har utviklet eiendomsløsninger for meglere, takstmenn, advokater, finans- og energisektoren.
Han har arbeidet med nye elektroniske sjøkart, norske som internasjonale, og arbeidet for å gjøre Kartverket til nasjonal myndighet for offentlig eiendomsinformasjon, herunder også Grunnboken.
Antall ansatte ifølge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes forvaltningsdatabaseKartverkets viktigste oppgave er å etablere og forvalte en nasjonal infrastruktur av geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon.
Han var leder i administrasjonsstyret for UNI Storebrand, han har vært styreleder i Statens Bankinvesteringsfond og i Norsk eiendomsinformasjon, og er nå styreleder i Folketrygdfondet og i Familien Blix Fond til fremme av medisinsk forskning.
Forskningsparken i Narvik (fra 2000), Uroboros, Backe (2005), Pock Mobile, Scan & Pay, Center For Corporate Diversity, Dark, SimSurgery, Multiconsult, Mobile Norway, Norsk eiendomsinformasjon (2006–2007) og ObexCode (fra 2009).Myhre ble utdannet sivilingeniør fra elektrolinjen ved NTH i februar 1982.