EIGINA

Setninger med ordet eigina


Eigina er ansett som Platons fødested av også Suda.mellom 429 eller 423 f.Kr. Hans far var Ariston.