EKSEKUTIVKOMITEENS

Setninger med ordet eksekutivkomiteens


Eksekutivkomiteens medlemmer har spesielle ansvarsområder, slik som militære spørsmål, utenriks-, finans- og sosialsaker, noe som gjør deres rolle tilsvarende de hos ministre i nasjonale myngigheter.