EMMELTHUN

Setninger med ordet emmelthun


I forkant av turnen la også bassist Lars Emmelthun opp.
Lars Anfrido Emmelthun (født 1992) er en norsk musiker og bassist.