EMMERLTHUN

Setninger med ordet emmerlthun


Nilsen og Emmerlthun ble senere erstattet av gitarist Johan Liljeberg og bassist Tomas Aka, som begge kommer fra Sverige.