ENAMORADA

Setninger med ordet enamorada


La Diana enamorada ble oversatt til engelsk, fransk, tysk og latin.
Miguel de Cervantes, som laget vittigheter av forfatterens navn, anbefalte at Diana enamorada burde bli voktet like forsiktig som den var skrevet av selv Apollon.
Polos betydning i litteraturhistorien er knyttet til romanen La Diana enamorada som var en fortsettelse av den enormt populære Diana til Jorge de Montemayor, og kanskje det mest heldige av de mange fortsettelser som ble forsøkt skrevet av forskjellige forfattere.