ENERGIGJENVINNINGSETATEN

Setninger med ordet energigjenvinningsetaten


Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune (EGE) åpnet 16. februar 2010 biogassanlegg ved Bekkelaget renseanlegg som skal levere biogassdrivstoff tilsvarende to millioner liter diesel årlig.
Klemetsrud energigjenvinningsanlegg er et varmekraftverk og forbrenningsanlegg for avfall i Oslo, satt i drift i 1985 (oppgradert med ny ovnslinje satt i drift 2011) og drevet av Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune.