ESKOLEIA

Setninger med ordet eskoleia


Eskoleia er det historiske navnet på en gammel ferdselsvei.
Deler av Eskoleia inngikk også i pilegrimsleden til Nidaros.
Veien gjennom Eidskog til Sverige, Eskoleia, er nevnt allerede i sagaene.
Eskoleia Møbel var en del av firmaet Eskoleia, og var lokalisert på Magnor.
Eda ligger langs Eskoleia, en gammel ferdselsåre fra sagatiden og viktig pilegrimsvei til Nidaros.
Eskoleia Møbel ble sommeren 2007 solgt til Gulberg Produktdesign og ble drevet under navnet BG Norge.
Veien fra Vingulmark og videre til Sverige het Eskoleia, og gikk fra Sør-Odal over Vinger til Eidskog og Värmland.
Eskoleia, veien gjennom Eidskog, var (og er for så vidt fortsatt i form av riksvei 2) en av de viktigste ferdselsårene mellom Norge og Sverige.