ETTERUTDANNINGSTILBUD

Setninger med ordet etterutdanningstilbud


Før etableringen fantes noen etterutdanningstilbud ved enkelte lærerskoler.
Høgskolen tilbyr både bachelor- og mastergrader, yrkesutdanninger og etterutdanningstilbud.
I tillegg holder Bioingeniørfaglig institutt (BFI) kurs og etterutdanningstilbud for bioingeniører.
Medlemmene har et omfattende etterutdanningstilbud, både i form av faglige møter og seminarvirksomhet over kortere eller lengre tid.
I etterkant av den regionale satsingen etablerte Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) et eget regionalt etterutdanningstilbud i Gården som pedagogisk ressurs.