EULOGISTISKE

Setninger med ordet eulogistiske


Timoneda, in the Sarao de amor (1561), hentyder til ham som en poet av en viss betydning, men av hans ulike vers har kun to konvensjonelle, eulogistiske sonetter og en sang blitt bevart.