EVANGELIETEKST

Setninger med ordet evangelietekst


Det ble lest bønner, og en evangelietekst.
Til slutt leses dagens epistel- og evangelietekst eventuelt etterfulgt av en preken.
Når tiden kommer for forkynnelsen av dagens evangelietekst, berøkes evangelieboken av diakonen eller presten.
Midgardsormen opptrer i en evangelietekst om Jesus' nedstigning til helvete er det er særegent uttrykk for et kulturmøte.
Som senere påvist ved senere syriske evangeliemanuskripter, for eksempel Tetrevangelium Syriacum (Wolfenbütt), har Peshittas evangelietekst utviklet seg fra Vetus syra-tekster.
Palmesøndagsprosesjonen begynner med en lesning av den relevante evangelietekst og følges av at de troende vandrer med palmekvister i hendene, og inn i kirken, et opptog som får symbolisere inntoget i Jerusalem.