FØLK

Setninger med ordet følk


Det bodde my følk på gardøm.
For eksempel blir mjælk (melk) ofte til mjølk og folk til følk.
Ålingene og Holingene sier for eksempel folk mens de fra Torpo og resten av Hallingdal sier følk.
Dialekten har ord som f.eks. «itte» (ikke), «ho» (hun/den), «følk» (folk), «mjælk» (melk) og «reinmældt» (renspråklig, snakker flytende).