FAGHISTORIKERNE

Setninger med ordet faghistorikerne


Faghistorikerne var ikke tilfreds med det faglige nivået i Dagligliv, og anmeldelsene påpekte mange feil.
Faghistorikerne har pekt på to forhold som kan være årsaken til at Christiansen aldri fikk fullt innpass i det språkvitenskapelige miljøet.
Noen forskere mener i dag at det faktisk må ha vært Henrik av Castilla & Leon som skrev Amadis de Gaula, men denne teorien har foreløpig ikke vunnet bred oppslutning blant faghistorikerne.
Ellers ser det ut til at Wikipediaforfattere som gruppe er nesten overdrevet opptatt av militær- og politisk historie, og langt mindre opptatt enn faghistorikerne av sosialhistorie, generell kulturhistorie og økonomisk historie.