FAMILIESTØRRELSE

Setninger med ordet familiestørrelse


Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse er 2,71 og gjennomsnittlig familiestørrelse er 3,31.
Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse var på 2,35 og den gjennomsnittlige familiestørrelse var 2,97.
Den gjennomsnittlige husholdning var på 2,53 og den gjennomsnittlige familiestørrelse besto av 3,11.
En fordel ved samfunn som utdanner jenter er bedre balanse mellom familiestørrelse og familieressurser.
Medlemmer av BCC velger selv ektefelle, familiestørrelse, engasjement, hushold, hvordan de tar seg ut, underholdning og så videre.
I Asia (spesielt Kina og India) er det tradisjon for svært enkle små biogassanlegg i «familiestørrelse» hvor ekskrementer fra mennesker og dyr samt annet avfall inngår.
Ved å velge en antatt familiestørrelse på fire personer får man en tilnærmet etruskisk befolkning på mellom 600 000 til 800 000 personer i rundt 36 samfunn med et gjennomsnitt på mellom 16 668 og 27 776 personer hver.
Demografisk segemtering betyr at et marked deles inn i grupper basert på variabler som alder, familiestørrelse, familiestatus, kjønn, inntekt, yrke, utdannelse, religion, etnisk opprinnelse, generasjon, nasjonalitet, og sosial klasse.