FASCISTI

Setninger med ordet fascisti


Det var i denne perioden han fattet interesse for fascismen og kom i kontakt med Rotha Lintorn-Orman og British Fascisti.
Da det italienske 136. infanteridivisjon Giovani Fascisti okkuperte oasen ble en liten egyptisk marionettregjering satt opp i Siwa.
British Fascisti (BF, senere British fascists) var den første uttalt fascistiske organisasjonen i Storbritannia, grunnlagt i 1923 av Rotha Lintorn-Orman i etterdønningene av Benito Mussolinis marsj mot Roma.
Partiet ble oppløst i 1936 i og med Rotha Lintorn-Ormans død i 1935.Partiet, som hadde mange tidligere armeoffiserer og andre veteraner fra Første verdenskrig, nøyde sig med å ordne møter for det det konservative parti, noe som fikk de mer radikale medlemmene å opprette National Fascisti.