FELTARKEOLOG

Setninger med ordet feltarkeolog


Sarauw var ved siden av sine akademiske kunnskaper også aktiv som feltarkeolog.
I løpet av studietiden er det vanlig å jobbe som feltarkeolog i løpet av sommerhalvåret.
Slomann var en aktiv feltarkeolog, med stor reisevirksomhet både på Vestlandet og i Oldsaksamlingens distrikt.
Han var kjent som en meget allsidig og produktiv forsker med en spesielt vid horisont, noe som også ga ham fortrinn som feltarkeolog.
Pryor er nå pensjoner fra å være en fulltids feltarkeolog, men er fortsatt med på fjernsynsprogrammer og skriver bøker ved siden av å være en fulltids sauefarmer.
Fyrileiv har blant annet jobbet frivillig som feltarkeolog ved arkeologiske utgravninger i Staraja Ladoga i Russland i 2002, og frilans som journalist i Namdalsavisa.