FESTNINGSVOLDENE

Setninger med ordet festningsvoldene


Christianiaborgerne la da gjerne søndagsturen ned til festningsvoldene for å hilse «Constitutionen» velkommen derfra.